درباره من

دانشجوی دکتری مکانیک با بیش از 6 سال سابقه کار در زمینه تدریس دروس دانشگاهی و فعال در زمینه طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان، عضو هیئت علمی و مدیر گروه مکانیک موسسه آموزش عالی وحدت